خانواده ها در ولایت غور از شدت فقر به جاده ها شب و روز می خوابند

این خانواده ها که از مناطق ولسوالی  الله یار به مرکز ولایت غور آمدند می گویند از فقر و تنگ دستی به مرکزاین ولایت آمدند ولی هیچ نهادی تا هنوز به کمک این خانواده ها نرسیده است .

این خانواده ها که در بین آنان کودکان نوزاد نیز شامل اند گفته است در صورت که به ما کمک صورت نگیرد کودکان ما از شدت سرما و گرسنگی جان خواهد داد/

مسوولان امارت اسلامی  طالبان تایید کرده است که ۱۰ خانواده از ولسوالی  الله یار به فیروز کوه پناه آوردند ولی تاهنوز سرپناه به آنان داده نشده است.

سازمان ملل بارها هشدار داده است که فقر در افغانستان رو به گسترش است و تا زمستان سال آینده ۹۷ مردم زیر خط فقر سقوط خواهد کرد.