خلیلی: طرح های مزاری هنوز برای حل بحران افغانستان راهگشاست

محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در پیامی به مناسبت بیست و هفتمین سالگرد عبدالعلی مزاری گفته است حکومت با زور و سر نیزه دوام نمی آورد.

خلیل در این پیام  اش گفته است طرح حل بحران افغانستان توسط مزاری پیشنهاد گردیده بود هنوز راهگشای افغانستان است و فدرالسیم می  تواند به حل مشکلات افغانستان کمک کند که مزاری آن را پیشنهاد کرده بود.

او افزوده «اگر به ریشه‌های مشکلات که مهم‌ترین آنها شکاف‌های قومی، زبانی و مذهبی اند، توجه صورت نگیرد، تباهی سیاسی در این کشور ادامه خواهد یافت و هیچ گروهی با زور و غلبه ثبات سیاسی افغانستان تضمین نمی‌تواند.»

رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان اضافه کرده که هر طرح سیاسی بدون تثبیت جایگاه اقوام، غیرقابل پذیرش و محکوم به شکست است.

وی تصریح کرده است سیاست حذف،انکار و انحصار در طول تاریخ در کشور ما نتیجه نداده و نتیجه نمی دهد.