خلیل زاد: رفتار طالبان در مورد حقابه«خویشتن دارانه و دولت مردانه» است

 

زلمی خلیل زاد،نماینده پیشین امریکا در أمور افعانستان می گوید رفتار حکومت طالبان در مورد حقابه  به طور شگفت انگیزی«خویشتن دارانه و دولت مردانه» است.

خلیل زاد گفته است هم اکنون حکومت ایران در مورد حقابه هلمند قدرت نمایی و افغانستان را تهدید می کند.

به باور خلیل زاد،حکومت ایران در قبال حقابه رفتار خصمانه است.

نماینده پیشین امریکا در امور أفغانستان گفته است دو کشور بر سر معاهده ۱۳۵۱ افزوده است از آن‌جایی که هر دو طرف به معاهده‌ی هیرمند متعهد هستند، باید از راه‌حل‌های پیش‌بینی‌شده در خود معاهده برای وضعیت اختلاف استفاده کنند.

این در حالیست که مقامات ارشد حکومت ایران تهدید کرده است تا حقابه را بدست می آورذ.