خودکشی یک دختر ۱۸ ساله در تخار

یک دختر ۱۸ ساله با حلقه آویز کردن خود به زندگی‌اش پایان داده است

به نقل از  منابع محلی این رویداد روز گذشته  ۲۵ حمل در منطقه چوب بر ، از مربوطات تالقان رخ داده است.

گفته می شود مادر این دختر می خواسته جسد دخترش را به شفاخانه ولایتی برای  بررسی تخنیکی انتقال دهد ؛ اما طالبان محلی اجازه نداده اند.

هنوز انگیزه خودکشی این دختر مشخص نیست .