«خیابان؛ اعتراض و قدرت»؛ راه‌اندازی برنامۀ کتاب‌خوانی از سوی «حرکت خودجوش زنان افغانستان»

رومان کریمی

شماری از فرهنگیان زیر نام «حرکت خودجوش زنان افغانستان» امروز در شهر کابل یک برنامۀ کتاب‌خوانی را به‌ هدف مبارزه با جهل‌ونادانی راه‌اندازی کردند. آنان با راه‌اندازی این برنامۀ کتاب‌خوانی از جوانان به‌ویژه زنان و دختران می‌خواهند که برای مبارزه با جهل و دفاع از حقوق‌شان به مطالعه رو بیاورند.

وحیده امیری، یکی از برگزارکننده‌گان برنامۀ کتاب‌خوانی می‌گوید که این برنامه را به‌منظور نهادینه‌سازی فرهنگ مطالعه برگزار کردند تا بانوان بتوانند از راه مطالعه مسیر زنده‌گی‌شان را دریابند.