دادگاه آلمان یک عضو داعش را به جرم شرکت در نسل کشی به حبس ابد محکوم کرد

دادگاه در آلمان یک عضو گروه داعش را به جرم شرکت در نسل کشی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم کرد

خبرگزاری رویترز گزارش داده است این عضو داعش به نام طاها الجمیلی نام دارد و در کشورهای عراق و سوریه مرتکب چندین قتل بخصوص یک دختر پنجه ساله یزدی را مرتکب شده است

به گزارش خبر گزاری رویترز این عضو داعش ۲۹ ساله دختر پنج ساله یزدی را ابتدا به عنوان برده خریداری کرده و سپس به دلیل بسته کردن در یک پنجره اتاق جان داده است

دادگاه این عضو داعش را در محکمه ای در شهر فرانکفورت به حبس ابد محروم کرده است که در سال ۲۰۱۹ در کشور یونان دستگیر  و به آلمان مسترد شده بود.