داعش مسوولیت حمله روز پنجشنبه در ریاست پاسپورت را به عهده گرفت

گروه داعش مسوولیت حمله انتحاری روز پنجشنبه در ریاست پاسپورت کابل را به عهده گرفت.

کانال تلگرام منسوب به گروه داعش بانشر خبرنامه ای گفته است حمله انتحاری روز پنجشنبه کار این گروه بوده است.

روز پجنشنبه حمله ای انتحاری در دروازه ورودی ریاست پاسپورت شهر کابل به وقوع پیوست که به گفته عاقل جان عازم تلفات را در پی نداشته است.

اما شاهدان عینی گفته است این حمله انتحاری چندین زخمی بر جای گذاشته بود.

بر اساس تقسیم اوقات ریاست پاسپورت کابل روزهای پنجشنبه مخصوص توزیع پاسپورت برای طالبان است ولی پس از حمله انتحاری روز پنجشنبه این ریاست فعالیت اش را متوقف کرده است.