دانشکده حقوق دانشگاه پرتیزکر دانشگاه نورث وسترن “جایزه سالانه جهانی قضات” را به قضات زن در افغانستان می دهد

 

دانشکده حقوق دانشگاه پرتیزکر دانشگاه نورث وسترن “جایزه سالانه جهانی قضات” را به قضات زن در افغانستان می دهد

دانشکده حقوق دانشگاه پرتیز کر دانشگاه نورث وسترن آمریکا گفته است که “جایزه سالانه جهانی قضات” را ب قضات زن د رافغانستان اهدا خواهد کرد.

جولیت سورنسن،استاد حقوق این دانشگاه به رویترز گفته است که “این جایزه شجاعت و فداکاری را که قضات افغان در ورود به حرفه وکالت و دفاع از حاکمیت قانون در جامعه تحت سلطه مردان نشان داده اند،قدر دانی می کند.

قرار است انیسه رسولی این جایزه را درماه فوریه به نمایندگی از قضات زن افغانستان دریافت کند.

طالبان در اولین روز حضور خود در کابل تمام مجرم های زندان های افغانستان را بدون توجه به سابقه جرمی و مدت زمان را که در زندان باید سپری کند رها کردند و اکثر قاضی ها و سارنوال ها اکنون از ترس این مجرمان که به زندان محکوم گردیده است در خفا زندگی می کنند.