داکتر عبدالله با نماینده ویژه ایران در امور افغانستان دیدار کرد

داکتر عبدالله ریس پیشین شورای عالی مصالحه ملی با حسن قمی نماینده ویژه ایران دیدار و گفتگو کرد.
دو طرف روی موضوعات جاری باهم بحث و گفتگوی،نماینده ویژه ایران در این دیدار آمادگی کشور اش را برای کمک های بشردوستانه،تعلیم،صحت و مهاجرین اعلام کرد
حسن قمی قبلا با سرپرست وزارت خارجه طالبان دیدار کرده بود.