داکتر عبدالله: سال ۲۰۲۱ فرصت برای حل معضل افغانستان وجود داشت که از دست رفت

 

او امروز درچهارشنبه ۸ جدی در تویتی نوشته است: «سال ۲۰۲۱ برای افغانستان یک سال سرنوشت‌ساز بود. یک فرصت منحصر به فرد از طریق گفت‌وگوهای فراگیر برای جلوگیری از سختی‌های بی‌مورد از بین رفت”

عبدالله در ادامه تویتر اش برای دوستانش در خارج از کشور آروزی سلامتی کرده و برای صلح جهانی به خصوص برای هماهنگی،استقامت و بهبود وضعیت مردم کشور دعا کرده است.

داکتر عبدالله پیش از حضور طالبان در قدرت ریاست شورای عالی مصالحه را به عهده داشت ولی فرار اشرف غنی تمام تلاش ها برای آوردن صلح را نابود کرد.