دبیرکل سازمان ملل متحد: دولت تک قومی در افغانستان راه حل بحران نیست

انتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد می گوید دولت افغانستان واقعن فراگیر باشد و دولت تک قومی راه حل نیست

به نقل از رسانه های ایران آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در حاشیه نشست امنیتی مونیخ با حسین امیر عبداللهیان،وزیر امور خارجه ایران دیدار کرده است که در این نشست گوترش تاکید کرده است معضل افغانستان فقط با ایجاد دولت همه شمول قابل حل است و دولت تک قومی راه حل نیست.

براساس خبرنامه وزارت خارجه ایران،گوترش دردیدار با عبداللهیان تاکید کرده است که دولت افغانستان به صورت واقعی همه شمول باشد نه نمایشی.

آقای گوترش در این دیدار بر ضرورت رسیده‌گی به بحران انسانی در افغانستان تأکید کرده و افزوده است که محرومیت زنان از حق آموزش و تحصیل و فروپاشی اقتصادی پیامدهایی برای ثبات و امنیت افغانستان، منطقه و جهان دارد.