دبیر شورای امنیت روسیه: کشت مواد مخدر در افغانستان افزایش یافته است

 نیکلای پاتروشف، دبیر شورای امنیت  روسیه می گوید  سطح کشت مواد مخدر در افعانستان افزایش پیدا کرده است.

پاتروشف،روز چهارشنبه،۴ جوزا در یک نشست خبری گفته است کشت  و قاجاق مواد مخدر تهدیدی برای روسیه و منطقه است.

این در حالیست که حکومت سرپرست هر نوع کشت و قاچاق مواد مخدر را در کشور ممنوع اعلام کرده است.