درختان پسته در بادغیس از ۹۰ هزار به ۳۰ هزار درخت کاهش یافته است

شماری از باشنده‌گان و آگاهان امور کشاورزی در بادغیس از قطع بی‌رویۀ درختان پسته در این ولایت ابراز نگرانی می‌کنند و می‌گویند که‌ از چند سال به این‌سو شماری از مردم درختان پسته را به‌طور غیرقانونی قطع می‌کنند و به‌عنوان مواد سوخت از آن کار می‌گیرند. آنان از مسئولان امارت اسلامی در بادغیس می‌خواهند که جلو قطع جنگلات پسته در این ولایت را بگیرند.

محمدکریم هاشمی، باشندۀ بادغیس در این باره می‌گوید: «جنگلات پسته به‌خصوص درختان بیش‌تر به‌صورت غیرقانونی قطع می‌شود. خواست ما در کُل از ارگان‌های ذی‌ربط این است که باید جلو چنین افراد گرفته شود و با آن‌ها برخورد قانونی صورت بگیرد و هم‌چنان از ریاست محترم زراعت ما خواهان این هستیم که این موضوع را بسیار جدی بگیرد.»