درخواست‌اعضای شورای امنیت سازمان ملل از طالبان: تمام دختران به مکتب بروند

در ادامه واکنش ها به بسته ماندن مکاتب دخترانه در کشور ۱۰ عضو شورای امنیت سازمان ملل‌ از طالبان خواست تا دروازه های مکاتب را بازکنند.

در بیانیه ای که از  از طرف ناروی، آلبانیا، برازیل، فرانسه، گابن، ایرلند، مکزیک، بریتانیا، آمریکا و امارات متحده عربی صادر شده است و این کشورها گفته‌اند: 

پیام ما روشن است: همه دختران در افغانستان باید بتوانند به مکتب بروند. هفته‌ گذشته بیش از یک میلیون دختر در افغانستان آماده می‌شدند تا بالاخره بتوانند به مکتب بازگردند؛ اما امید آنها در آخرین لحظه ناامید شد، وقتی فهمیدند که حق تحصیل ندارند.

در‌این‌بیانیه‌ تاکید شده است تصمیم طالبان برای بسته ماندن مکاتب دخترانه یک عقب گرد نگران کننده است  و نیمی از جمعیت این کشور اگر از تحصیل بازماند ثبات و آینده افغانستان را متزلزل خواهد کرد.

قرار بود مکاتب بر روی دختران سوم حمل سال روان باز شود اما اجازه این کار از سوی امارت اسلامی داده نشد.