درخواست لغو سخنرانی حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی

حمدالله محب ، مشاور پیشین امنیت ملی که برای صبحت در مورد تحولات افغانستان در دانشگاه آکسفورد دعوت شده  با واکنش های تند از سوی شهروندان افغان روبرو‌ گردیده است.
تعدادی از استادان دانشگاه ، دانشجویان و فعلان معدنی و سیاسی افغانستان در نامه‌ای به انجمن دانشگاه آکسفورد خواستار لغو سخنرانی حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی أفغانستان گردیدند.
این فعالان مدنی و استادان دانشگاه حمدالله محب را یک از ضلع‌های فساد و مسبب سقوط نظام پیشین افغانستان می دانند.
این در حالی است که مردم افغانستان اشرف غنی رییس جمهور پیشین کشور ، حمدالله محب مشاور پیشین امنیت ملی و فضلی را عاملین وضعیت کنونی کشور می دانند .