درگیری بین باشندگان ولسوالی شولگره بلخ و طالبان یک کشته و پنج زخمی بر جا گذاشت

شماری از باشنده گان ولسوالی شولگره ولایت بلخ با قومندان امنیه این ولسوالی در گیر شدند که در نتیجه آن یک تن کشته و پنج تن دیگر زخم برداشتند.

به گفته منابع محلی این حادثه حوالی ساعت ۱۲ چاشت روز گذشته (سه شنبه) میان افراد وابسته به قومندان امنیه طالبان و باشندگان قریه “رحمت آباد” بر سرغصب زمین به وقوع پیوسته است.

به گفته شاهدان عینی درگیری پس از آن آغاز گردید که باشندگان قریه “رحمت آباد” برای جلوگیری از غصب زمین های شان به آنجا رفته بودند که محافظان قومندان امنیه دست به شلیک زدند که سه تن زخمی گردیده است و یک تن از وابسته گان قومندان امنیه در شلیک خودی کشته شده است.

این باشندگان می گویند پس از این حادثه طالبان سه فرد ملکی را با خود بردند و دو تن دیگر ناپدید است