درگیری بین دو خانواده در ولایت پکتیا یک کشته و پنج زخمی بر جا گذاشت

مقام های محلی در ولایت پکتیا از درگیری بین دوخانواده خبر می دهد که درنتیجه آن یک تن کشته و پنج تن دیگر دراثر این درگیری زخم برداشته است

خالقیار احمد زی،ریس اطلاعات و فرهنگ حکومت سرپرست طالبان به رسانه های گفته است در گیری امروز در قریه “سروانی خیل” ولسوالی جاجی و منگل رخ داده است و  پس از حضور طالبان منطقه در گیری پایان یافته و پرونده ای دو خانواده  به مراجع مسوول فرستاده شده است