درگیری خودی بین نیروهای امارت اسلامی در ولایت جوزجان یک کشته و سه زخمی گرفت

منابع محلی در ولایت حوزجان می گوید در نتیجه درگیری خودی بین نیروهای امارت اسلامی یک تن کشته وسه تن دیگر زخمی گردیده است.
این منابع گفته است درگیری بین افراد مدیر ترافیک و قوماندان امنیه ولایت جوزجان،روز دوشنبه رخ داده است که یک تن از افراد مدیر ترفیک کشته و سه تن از افراد قوماندان امنیه این ولایت زخمی گردیده است.
پس از این رویداد مولوی زاهد مدیر ترافیک به امر قوماندان امنیه بازداشت گردیده است.
این رویداد چهارمین درگیری خودی بین نیروهای طالبان است که رخ می دهد.