درگیری خودی بین نیروهای طالبان در ولایت بدخشان بر سر جمع آوری زکات شش تن کشته شد

منابع محلی درولایت بدخشان می گویند در اثر درگیری خودی بین طالبان بر سر جمع آوری زکات شش طالب کشته شده است.
منابع چهارشنبه، ۲۱ ثور، به رسانه ها گفته‌ است که درپی درگیری بر سر جمع‌آوری زکات میان طالبان قندهاری و بدخشانی در ساحه شیوه ولسوالی ارغنج‌خواه ولایت بدخشان، شش طالب کشته شد‌ند.
هنوز‌مقامات‌‌ مسوول چیزی در این مورد نگفته است.