درگیری میان کوچی ها مسلح و مردم محل در ولسوالی حصه اول بهسود ولایت میدان وردک

منابع محلی در ولایت میدان وردک از درگیری میان کوچی ها و یک گرو مسلح چهار نفری،در ولسوالی حصه اول این ولایت خبر می دهد.

به گفته این منابع درگیری پس از آن آغاز گردیده است که کوچی های مسلح بر خلاف فیصله قبلی،شترها و رمه خویش را به زمین های زراعتی مردم محل رها کردند که آغاز گر تنش ها گردیده است.

این منابع افزوده است درگیری امروز سه شنبه،۲۰ ثور،در منطقه دهن سیاه سنگ ولسوالی حصه اول رخ داده است و چندین ساعت این درگیری ها ادامه داشته است.

پیش از این میان باشندگان بهسود و کوچی ها با وساطت طالبان فیصله صورت گرفته بود که فقط کوچی های که صاحب زمین هستند می توانند بدون سلاح به زمین های شان بروند ولی کوچی ها با سلاح وارد مناطق مرکزی گردیده است.