در بیست و چهار ساعت گذشته ۸۴۵ مورد تازه کرونا در کشور ثبت گردیده است

وزارت صحت عامه طالبان، می گوید در بیست و چهار ساعت گذشته ۸۴۵ تن به کرونا مبتلا گردیده است و بیش از ۲هزار نفر مورد دیگر ثبت این وزارت شده است.

سخنگوی این وزارت امروز جمعه،۲۲ دلو گفته است این تعداد مبتلایان فقط از ۱۰ ولایت هستند که ثبت گردیده است،

درحالی این آمار از سوی وزارت صحت عامه اعلام می گردد که افغانستان و جهان با موج چهارم کرونا در گیر هستند ولی به دلیل نبود امکانات و بی توجهی مردم آمار این مریضی یا اعلام نمی شود یا مردم توجه به آن نمی کند.

از سوی هم تعداد زیادی از شفاخانه های اختصاصی کرونا در کشور به دلیل مشکلات مالی بسته است و نمی  توانند خدمات عرضه کند.