در نشست سازمانهای همکاری های اسلامی، طالبان در خواست مشروعیت بین المللی خواهند کرد

منیع:dawn.com/ مترجم:عبدالطیف نظری

درحالیکه پاکستان آماده می شود تا در هفته آینده میزبان نشست سازمان های همکاری اسلامی در آن کشور شود مقامهای طالبان تلاش دارند تا در این نشست موافقت جامعه جهانی برای کسب مشروعیت را بدست بیاورند.

ذبیح الله مجاهد در یک مصاحبه یی گفته است که ایشان ازدیدار های پیش رو در نشست سازمان همکاری اسلامی تقاضای به رسمیت شناختن را از جامعه جهانی خواهد کرد وی افزوده که سازمان همکاری اسلامی باید با به رسمیت شناختن طالبان حمایت کند.

نشست سازمان همکاری اسلامی  قرار است در ۱۹ دسمبر در اسلام آباد به منظور جلب توجه جهان نسبت به فاجعه انسانی در حال وقوع در افغانستان ،برگزار شود.

در این نشست نمایندگانی از اتحادیه اروپا و اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل نیز اشتراک خواهند کرد.

با فرا رسیدن زمستان ترس از فاجعه انسانی با کمبود غذا و دوا و فروپاشی اقتصادی افغانستان نیز افزایش یافته است.

در عدم موجودیت یک نظام رسمی و مشروع ،سازمان های کمک رسانی با مشکلاتی جهت راه اندازی سیستمی به منظور رساندن کمک به نیازمندان مواجه است.

در نشست سازمان های همکاری اسلامی،کشور های عضو یک طرز العمل جهت جواب دادن و ایجاد راهکار برای حل معضل پیش رو آماده خواهند کرد

غرب همچنان بیان میدارد که طالبان اقدامات لازم انجام نداده اند تا ثابت کنند که طالبان سیاست های سختگیرانه یی را در قبال زنان و اقلیت ها دنبال نمی کنند و به رسمیت شناختن شان نیاز به تغییراتی در عملکرد و کردار دولت شان دارد.

در نشست های سازمان همکاری اسلامی برای اشتراک کننده ها لازم است که یک نگاه جدی به راه حل و کم ساختن فاصله میان خواسته های طالبان و جامعه جهانی داشته باشند.

پاکستان جهت بدست آوردن یک موافقت نامه بهتر پیشگام می باشد زیرا که بی ثباتی در افغانستان ضرر بیشتر به پاکستان وارد می کند.

در صورت خرابتر شدن وضعیت و فروپاشی اقتصادی افغانستان باعث ییشتر شدن بی ثباتی و خشونت ها خواهد شد.

امید ها به نشست  اعضای سازمان همکاری اسلامی  است تا اتحادیه اروپا اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل  بتوانند یک راه حل برای کاهش خطر فاجعه و به رسمیت شناختن طالبان را آماده کنند.

امید می رود تا این نشست ها بالای طالبان فشار بیاورند تا انعطاف پذیری بیشتر را در مقابل خواسته های جامعه جهانی نشان دهند.