در گیری بر سر جمع آوری عشر در ولایت کنر بین مردم و امارت اسلامی دو زخمی گرفت

منابع محلی در ولایت کنر می گویند تنش بر سر جمع آوری عشر در این ولایت بین نیروهای امنیتی امارت اسلامی و مردم،دو زن زخمی گردیده است.

به گفته منابع این رویداد روز شنبه،۶ جوزا زمانی آغاز گردید که شماری از نیروهای امنیتی امارت اسلامی به رهبری اصل الدین ایوبی از فرماندهان محلی به روستای سونگلی ولسوالی ناری رفته و خواستار پرداخت عشر گردیده است.

پس از آن درگیری آغاز گردیده است که مردم محل گفته است عشر شان را در ولسوالی پرداخت خواهند کرد که در گیری بین مردم و نیروهای امارت اسلامی بالا گرفته و باعث زخمی شدن دو تن گردیده است.

هنوز مقامات به گونه رسمی در این مورد چیزی نگفته است.