در گیری بین طالبان و نیروهای وابسته به عبدالحمید خراسانی آمر امنیه ولایت پنجشیر در این ولایت

منابع محلی در ولایت پنجشیر از درگیری شدید بین نیروهای طالبان و افراد وابسته به حمید خراسانی خبر می دهد.

به گفته ای این منابع پس از آن درگیری بین دو طرف به وقوع پیوسته است که طالبان بر یک جوان در ولسوالی عنابه بدون گناه شلیک کرده و فرد مذکور را به قتل رسانیده است.

حمید خراسانی آمر امینت فرماندهی پولیس طالبان در ولایت پنجشیر با تایید این خبر گفته است اکنون نیروهایش در حالت آماده باش قرار دارد.

پس از قتل این جوان باشنده های ولسوالی عنابه پنجشیر دست به تظاهرات زده و جسد این جوان را به مقام ولایت پنجشیر انتقال داده است.

تاهنوز طالبان در مورد این رویداد ابراز نظری نکرده است.