دعوای خانوادگی در دایکندی باعث شد یک دختر جوان خودش را حلق آویز کند

منابع محلی در ولایت دایکندی می گوید یک دختر جوان ۲۱ ساله شب گذشته در این شهر خودش را حلق آویز کرده است

به گفته منابع محلی این حادثه در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی اتفاق افتاده است و دختر که خود را حلق آویز کرده است دانشجوی سال دوم دانشگاه بامیان بوده است

مسوولان در شفاخانه ولایتی می گوید جسد این خانم شب گذشته ساعت هفت شام به این شفاخانه آورده شده است و علت آن هم دعوای خانوادگی گفته شده است