ده روستا در ولایت تخار بین نیروهای جبهه مقاومت و طالبان دست به دست شد

منابع محلی در ولایت تخار می گوید جبهه مقاومت ده روستا را تصرف کردند.

این منابع امروز پنجشنبه ۱۵ ثور به رسانه ها گفته است روستا های تصرف شده از سوی نیروها جبهه مقاومت در ولسوالی های ورسج این ولایت صورت گرفته است.

به گفته این منابع در این حملات تلفات سنگین به  دو طرف وارد گردیده است اما از سوی هم گزارش گردیده این روستا ها چند بار دست به دست شده است و اکنون روستا ها در اختیار طالبان است.

هنوز مقامات طالبان در مورد این رویداد چیزی نگفته است.