دو برادر افغان به اتهام قتل خواهر شان در‌المان محاکمه شدند

مقام های آلمانی می گویند که محاکمه دو برادر افغان مقیم آلمان که در ماه جولای سال گذشته خواهر شان را به قتل رسانده بود در برلین آغاز شد .

این دو برادر ۲۳ و ۲۷ ساله متهم است که پس از دعوت خواهرشان در ماه جولای سال گذشته به برلین ؛ بخاطری اینکه خواهرشان فرهنگ افغانستان را نادیده گرفته است او را خفه کرده و گلویش را بریده است .

این دو برادر پس از گشتن خواهرشان جسد او را در یک بکس جابجا کرده و توسط قطار آهن به ایالت باواریا انتقال داده بودند ، سپس جسد خواهرشان را در محل زندگی یکی از برادران دفن کردند‌.

مقتول ۳۴ ساله که از سال ها به این‌سو همراه برادرنش زندگی می‌کرد، بخاطر رفتار خشونت بار شوهرش او را طلاق داده بود .

این در حالی است که در صورت اثبات جرم ممکن این دو برادر به حبس ابد محکوم شوند ‌.