دیدار شورای علمای شیعه با مولوی عبدالکبیر معاون نخست وزیری حکومت سرپرست

پس‌ از انتقادات از وضع محدویت بر عزاداران شیعه در ماه محرم از سوی نیروهای حکومت سرپرست؛شورای علمای شیعه با مولوی عبدالکبیر،معاون نخست وزیر امارت اسلامی دیدار کردند.

ارگ شام روز شنبه،۱۹ سرطان با نشر‌خبرنامه ای گفته است در این دیدار پیرامون تامین امنیت مراسم عاشورا صحبت گردیده و پیشنهادات علمای شیعه شنیده شده است.

به نقل از خبرنامه؛ارگ گفته است در مورد پیشنهادات علمای شیعه غور صورت خواهد گرفت.

این درحالیست که‌ مراسم عاشورا در شماری از ولایات و پایتخت با محدودیت های از سوی حکومت روبرو شده است.

عدم سیاه پوشی و پایین کردن پرچم‌امام حسین یکی از موارد وضع محدودیت ها برعزاداران حسینی اند.