دیده‌بان حقوق بشر خواستار لغو ممنوعیت سفر زنان بدون محرم شد

همزمان با سفر فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان به کابل هدر بار، معاون مدیر بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر امروز (دوشنبه، ۲۳ حوت) در توییتی از فیلیپو گراندی خواسته است که بر طالبان فشار وارد کند تا ممنوعیت خروج زنان بدون محرم از افغانستان را لغو کند.

وی به کمیشنر عالی سازمان ملل متحد گفته است تا با استفاده از فشارها طالبان را وادار کنند محدویت های وضع شده را حذف کنند تا افغان ها بتوانند آزادنه به بیرون بروند و به کشور شان بازگردند.

خانم بار به فیلیپو گراندی گفته است حق پناهندگی شهروندان افغانستان را به همه جهان یاد آوری کند.

این درحالیست که طالبان چندی پیش گفته بود زنان بدون محرم شرعی حق سفر به خارج از کشور را ندارند و  از کسانی که بدون عذر موجه از کشور خارج می شوند جلو گیری خواهد شد.