دیپلمات های عربستان به کابل برگشتند

وزارت خارجه کشور می‌گوید دیپلمات های عربستان سعودی به کابل برگشتند
عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت خارجه در توییتی دیروز ۹قوس نوشته است دیپلمات های عربستان سعودی به کابل برگشته است و خدمات کنسولی این کشور برای افغان‌ها به زودی آغاز خواهد شد
او نوشته است: «ما به آن‌ها خوش آمدید می‌گوییم، از این اقدام نیک حکومت سعودی قدردانی می‌کنیم و آن را آغازگر روابط خوب محسوب می‌کنیم.»
پیش از بازگشایی سفارت عربستان سعودی امارات متحده عرب سفارت اش را‌ در کابل بازگشایی کرده بود.
پس از حضور چندین ماه طالبان در قدرت تا هنوز هیچ کشوری طالبان را به رسمیت نشناخته است.