ذبیح الله مجاهد:اقتصاد کشور را در کمتر از شش ما رشد خواهیم داد

مزمل اسلام خیل

درحالیکه سازمان ملل از خطر سقوط اقتصاد افغانستان در چند ماه آینده هشدار می دهد اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید معضل کنونی را درمدت کمتر از شش ماه برطرف خواهد گردید و اقتصاد افغانستان  رشد خواهد کرد

او که امروز در همایش به حمایت طالبان زیر نام ” وحدت ملی و صلح پایدار در پرتوی عدالت اسلامی”در غرب کابل برگزار شده بود گفت پس از خروج کامل نیروها بین المللی از کشور اکنون”جهاد آبادانی” آغاز شده است او گفت افغانستان کنونی تازه از جنگ بیرون شده است و به زودی طالبان برنامه ای توسعه ای را آغاز خواهد کرد.

سخنگوی طالبان گفت برنامه های توسعه اقتصادی،تاپی،کاسا یک هزار و مس عینک به زودی شروع خواهد شد و این نقطه ای آغاز برای شگوفایی اقتصاد افغانستان خواهد بود به گفته ای او افغانستان هم اکنون به همدیگر پذیری و همدلی یک دیگر ضرورت دارد و طالبان تلاش خواهد کرد که آبرو و حیثیت هیج شهروند  افغان صدمه نبیند

او در ادامه صحبت هایش گفته است به زودی مکاتب و دانشگاه ها بر روی دختران باز خواهد شد و طالبان تلاش دارد تا مکانیسمی را ایجاد کند که اسلامی باشد و در آن منافع ملی نهفته باشد

او افزود پس تکمیل مکانیسم طالبان تمام مکاتب برای دختران باز خواهد شد

مجاهد ادامه داد طالبان تلاش دارد تا برای شهروندان مغاره نشین بامیان شهرک رهایشی ایجاد کند

این درحالیست که پس از به قدرت رسیدن طالبان هم اکنون مردم با فقر شدید روبرو گردیده است و روزانه به دلیل نبود کار هزاران شهروند افغانستان تلاش دارند تا از راه های غیر قانونی وارد خاک کشور های همسایه شوند