ذبیح الله مجاهد: نگرانی دیده بان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان را بی جا می دانیم

پس از نشر گزارش سازمان ملل در مورد اینکه با آمدن طالبان در کابل وضعیت حقوق بشر و اقتصاد مردم بدتر گردیده است اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید نگرانی حقوق بشر بی جاست.

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان امرورپنج شنبه ۲۳ جدی در صفحه توییتر اش نوشته است این گزارش اساس و واقعیت ندارد و نگرانی مطرح شده بی جاست.

او نوشته:” نگرانی دیده بان حقوق بشر در مورد وضعیت حقوق زنان در افغانستان را بی‌جا می‌دانیم”.

آقای مجاهد نوشته” از زمان روی کار آمدن امارت اسلامی حقوق تمام شهروندان افغانستان محفوظ و تامین است”.
مجاهد افزوده است این گونه گزارش ها بر اساس آمار های غلط و توسط افراد متخاصم به عنوان تبلیغات منفی به نشر می رسد.

دیده بان حقوق بشر امروز با نشر گزارشی نوشته است پس از تسلط طالبان دستاورد های بیست سال گذشته تا اندازه آسیب دیده است و بحرن انسانی در افغانستان به یک تراژیدی تبدیل شده است که زنان و کودکان از این وضعیت بیشترین آسیب را می بیند.

در این گزارش آمده است خبرنگاران،مقامات پیشین در بعضی موارد با خشونت طالبان مواجه شدند و شماری از کارمندان حکومت پیشین نیز از وظیفه شان کنار زده شده است.