راجا پرویز اشرف رئیس جدید پارلمان پاکستان انتخاب شد

راجا پرویز اشرف از حزب مردم پاکستان،توانست از پارلمان‌ آن‌کشور رای اعتماد بگیرد و ریس پارلمان شد.
پارلمان پاکستان در صفحه توییتر اش نوشته است‌راجا پرویز اشرف به عنوان بیست و دومین ریس دوره پانزدهم مجلس ملی انتخاب شده است.
پس از رد صلاحیت عمران خان‌از مقام نخست وزیری اعضای حزب وی به صورت دسته جمعی از پارلمان استعفا کردند.