رباینده گان داکتر عالمی را پس از چند ماه ربودن به قتل رساندند

ربایندگان نادر عالمی داکتر روانشناس را که در بیست و نهم سنبله از نزدیکی خانه اش واقع ساحه نوآباد مزار شریف ربوده بود دیشب کشته است

منابع نزدیک به داکتر عالمی این خبر را تایید می کند و می گوید پس از آنکه وی  ازناحیه نهم شهر مزار شریف توسط هفت نفر با یک هایلکس سفید ربوده شده اطلاع از وی نداشتند تا اینکه شب گذشته جسد این داکتر را تحویل گرفتند.

داکتر عالمی نخستین بنیانگذار شفاخانه خصوصی عصبی_روانی در شمال کشور بود که بیشتر از ۴۰ سال را در این عرصه برای مردم خدمت کرد