رحمت الله نبیل: رهبران ارشد طالبان برای حل اختلافات درونی شان به قندهار می روند

رحمت الله نبیل ریس امنیت ملی حکومت پیشین می گوید ملا برادر،سراج الدین حقانی و ملایعقوب، سه مقام ارشد طالبان برای حل اختلافات درونی شان به قندهار رفتند.

نبیل به نقل از منابع گفته است این سه مقام ارشد طالبان تلاش دارند تا با پادرمیانی ملا هبت الله رهبر طالبان اختلافات شان را کاهش دهند.

اختلافات طالبان تا هنوز چندین بار بین رسانه های می دست به دست می شوند که رهبران طالبان هر گونه اختلافات درونی شان را رد می کنند.