رسانه ها باید ارزش های اسلامی را در نظر بگیرد

ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان می گوید رسانه ها باید ارزش های اسلامی را در نظر بگیرد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز یک شنبه،سی ام عقرب،در نشست مشترک وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر گفته است که رسانه حیثیت منبر را دارد و باید برای روشنی اذهان جوانان و نسل جدید از این تربیون استفاده کرد .

مجاهد گفته است برای حکومت رسانه ها مهم و پراهمیت است و باید آنان به سوی نیکی مردم را دعوت کند.

پس از حضور طالبان در قدرت اکثر رسانه ها از فعالیت بازماندند و تعداد رسانه های که فعالیت دارند با مشکلات جدی مالی روبرو است.