داعش، گروه که هر روز چالش بیشتر ایجاد می کنند

هفته ای گذشته حمله مسلحانه ای علیه سفارت پاکستان در کابل صورت گرفت که منجر به زخمی شدن یک محافظ سفیر پاکستان در کابل شد ولی به خود وی آسیب نرسید.

پس از یک هفته این حمله گروه داعش،تصاویر از افراد شان را منتشر کرده است که ماموریت این حمله را به دوش داشتند و تصاویر نشان می دهد این افراد گروه داعش مجهز به پیکا،تک تیر انداز و مقدار دیگر از مهمات و تجهیزات نظامی است.

پس از سقوط جمهوریت همسو با برگشت دوباره طالبان به قدرت،زمزمه های از رشد گروه داعش در کشور به گوش می رسد و هرزگاهی حمله های خونین را در ولایت های کشور و پایتخت انجام می دهد و همین هفته ای گذشته بود که این گروه یک عملیات ناکامی را علیه گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی در کابل انجام داد.

به نظر می رسد اگر برای مهار گروه داعش اکنون دست به عمل نشویم شاید آب از سر بپرد اکنون گروه داعش هیچ پایگاه نظامی مشخص ندارد و به صورت پراگنده دست به تخریب و انفجار می زنند که سرکوب آن بسیار راحت تر از آن است که این گروه در قسمت از کشور جغرافیایی را تصاحب کنند و از آنجا دست به تجهیز و تخریب کشور بزنند.

گرچه ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت سرپرست،از دستگیری عاملان حمله به سفارت پاکستان خبر داد و گفت این افراد تابعیت کشورهای دیگری را داشتند ولی نگفت این افراد شهروندان کدام کشورها بود.

به هر حال برای مهار داعش اکنون فرصت بهتر است تا این گروه صاحب قلمروی شوند و یا هم در فصل گرما که قدرت تخریبی بیشتر را دارند دست به عملیات بزنند.