رقابت های مشتزنی منتخبه جوانان کابل امروز پایان یافت

ریاست فدراسیون بوکسنگ کشور می گوید رقابت های منتخبه جوانان شهر کابل با شناخت ۲۶ چهره برتر رشته بوکس به پایان رسید

این ریاست امروز با نشر خبرنامه ای گفته است  رقابت های منتخبه جوانان کابل بین ۱۸۰ بوکسر در ۱۳ کتگوری در شهر کابل برگزار گردیده بود که امروز با شناخت چهره های برتر به پایان رسید.

این ریاست هدف از برگزاری این رقابت ها را آمادگی برای مسابقات منتخب سراسری بوکس گفته است ،ورزش بوکس در افغانستان طرفداران زیادی دارد و از رشته های پردستاورد در کمیته ملی المپیک به شمار می رود