رقیب فاروقی ورزشکار فری استایل،افغانستان را ترک کرد

رقیب فاروقی ورزشکار فری استایل کشور سال گذشته با تمرینات سخت و طاقت فرسای در دمای سرد منفی ۲۲ درجه به شهرت رسید اکنون کشور را ترک کرده است

او دلیل ترک کشور را تهدیدات امنیتی،مشکلات مالی  و حملات افراد ناشناس به جان خودش گفته است

فاروقی قرار بود در ساخت سریال امپراطور غوریان باهمکاری یک شرکت ترکی نقش ایفا کند ولی تحولات سیاسی باعث از بین رفتن برنامه هایش شد

او گفته امیدوار است روزی وضعیت افغانستان بهبود پیدا کند تا بتواند به کشور باز گردد.