رهایی یک داکتر ایرانی از چنگ آدم ربایان در ولایت نیمروز

نیرو های امارت اسلامی در یک عملیات ویژه در ولایت نیمروز یک داکتر ایرانی را از دست آدم ربایان نجات دادند.

جواد قربانی ، دوا سازی ایرانی امروز دوشنبه ، ۱۸ دلو از سوی نیرو های امارت اسلامی از دست آدم ربایان رها شد .

در این عملیات سه تن از آدم ربایان نیز بازداشت شده اند .

این در حال است که در این اواخر میزبان اختطاف در کشور افزایش یافته و در آخرین رویداد ، اختطاف گران یک بازرگان را در ولایت فاریاب به قتل رساندند .