رهبر امارت اسلامی پسران مسولان عالی رتبه را از کارهای ادارات دولتی منفک کرد

هیبت الله آخوند زاده،رهبر امارت اسلامی در فرمانی پسران مسوولان عالی رتبه را که زیر نظر پدرشان در حکومت کار می کردند را منفک کرد.

اداره امور امروز شنبه،۲۷ حوت با انتشار این فرمان گفته است از پس کسی حق ندارد در وزارت ها و ریاست ها بر اساس تعلقات خویشاوندی  و رابطه های شخصی به کار گماشته شود.

در فرمان رهبر امارت اسلامی آمده است: «مسئولین تمام ادارات امارتی در صورتی که یک یا چند پسر خود را در اداره‌ی زیر چترشان مقرر نموده باشند، پس از ابلاغ این حکم، پسران آنان منفک هستند و در عوض شان باید افراد دیگری بگمارند».

هنوز مشخص نیست که چی تعداد از افراد به زور واسطه و خویش خوری به ریاست و مقام رسیده است.