رهبر طالبان در پیامی تازه اش خواستار سهولت خروج برای کسانی شد که قصد خارج شدن از افغانستان را دارند

ملاهیبت الله رهبر‌ طالبان در پیام تازه اش از والیان کشور خواسته است تا کسانی را که قصد مهاجرت ا‌ز کشور را دارند زمینه خروج آن‌ را مساعد سازد.
هیبت الله آخندزاده در پیام که روز سه شنبه ۱۶قوس منتشر کرده است این موضوع را در«رهنمودهایی» برای پناهجویان«روند به کشور های غربی» بیان نموده است تا آن عده از شهروندان کشور که به‌ بهانه‌های مشکلات‌ اقتصادی تلاش دارندکشور را ترک کنند وزنان کودکان خردسال به کشورهای غربی بروند با مشکلات امنیتی و اخلاقی و بشری مواجه می شوند.
رهبر طالبان در‌این پیام گفته است برخی از مهاجرین در کمپ های مهاجرین،به خطر افتادن«عقاید اسلامی و ارزش های معنوی» و وادار شدن به«تهمت زدن علیه اسلام و نظامی اسلامی» تمکین می کنند.
این دومین پیام ملاهیبت الله پس از به قدرت رسید طالبان است که منتشر شده است او در پیام هفته ای قبل اش از حق رضایت ازدواج زنان و حق میراث سخن گفته بود که با استقبال نماینده ویژه امریکا برای أفغانستان مواجه شد اما شماری دیگر چهره های سیاسی آن پیام را بدون محتوا و اشاره به حقوق اساسی زنان دانستند