روزانه حدود ۱۴۰۰ نفر با ویزا به صورت قانونی از مرز اسلام قلعه به ایران سفر می کنند

مسوولان محلی طالبان در ولایت هرات می گویند قنسولگری ایران در این ولایت روزانه به ۱۰۰۰ شهروند افغانستان ویزا صادر می کنند.

مولوی شیر احمد عمار مسوول ارتباط خارجه طالبان در این ولایت گفته است روزانه حدود ۱۴۰۰ نفر با ویزا به ایران سفر می کنند.

این درحالیست که شهروندان کشور به دلیل فقر و بیکاری روزانه هزاران نفر از راه های غیر قانونی و قاچاق به کشور های همسایه می روند .