روسیه صدور گاز به پولند و بلغاریا را قطع کرد

شرکت گازپروم روسیه به کشور های پولند و بلغاریا ، اطلاع داده است که صدور گاز به این کشور ها را روز چهار شنبه قطع می کند

بعد از تهاجم روسیه بالای اوکراین ، کشورهای زیاد جهان شرکت ها و شماری از اشخاص روسیه را در سراسر جهان تحریم کردند .

پولند هم تعدادی از اشخاص و چهره های روسی را در خاک خود تحریم کرد ، روسیه در واکنش به این اقدام پولند صدور گاز به این کشور و بلغاریا ره قطع کرد .

این نخستین بار است که روسیه از زمان تهاجم به اوکراین صدو گاز به دو کشور اروپایی را قطع می کند .

ولادیمیر پوتین ، رییس جمهور روسیه ، از کشورهای اروپایی که دوستی با روسیه ندارد ، خواسته است که بهای گاز روسیه را به روبل بپردازند و برای پرداخت پول حساب بانکی در روسیه باز کنند.

کشور های اروپایی با رد درخواست رییس جمهور روسیه می گویند که بنا بر قرداد بهای گاز و نفت روسیه را به دالر و یورو می پردازند .

اوکراین هم این اقدام روسیه را محکوم کرد و آن را تلاش مسکو برای درهم شکستن اتحاد کشور های اروپایی می داند .