روند توزیع دوباره پاسپورت در کابل آغاز گردید

ریاست عمومی پاسپورت کابل از آغاز مجدد توزیع پاسپورت برای شهروندان در کابل خبر داد این ریاست امروز دوشنبه ۲۳ حوت با پخش خبرنامه ای گفته است کسانی که برای دریافت اخذ پاسپورت به صورت آنلاین در ظرف ۶ تا ۸ ماه فورمه خانه پری کرده است می توانند بر اساس جدول زمانی به این ریاست مراجعه کنند.

این درحالیست که حدود ۴ چهار روز پیش روند توزیع پاسپورت در کابل به دلایل ازدحام بیش از حد برای چهار روز متوقف گردیده بود.