روند توزیع پاسپورت در سراسر کشور از سرگرفته شد

ریاست عمومی پاسپورت با پخش اعلامیه ای گفته است روند توزیع پاسپورت در تمام ولایت ها امروز از سرگرفته می شود.
این‌ ریاست روزگذشته ۱۵ حمل با نشر اعلامیه ای گفته بود تمام متقاضیان اخذ پاسپورت در همه ولایت ها می توانند در‌سایت های این ریاست به صورت آنلاین خانه پری کنند.
از یک ماه به این طرف توزیع پاسپورت در همه ولایت ها متوقف گردیده بود.