روند توزیع پاسپورت در ولایت پنجشیر متوقف شد

مزمل اسلام خیل

به دستور مقام های مرکزی و مشکلات فنی ، در ولایت پنجشیر روند توزیع پاسپورت توقف پیدا کرده است

احمد کبیر حماس ، آمر پاسپورت قوماندانی امنیه ولایت پنجشیر ، می گوید تا دو هفته دیگر به متقاضیان ، پاسپورت توزیع نمی شود .

حماس گفته است در این مدت که پاسپورت توزیع نمی شود صدها اسناد جمع آوری شده ، به کابل منتقل و به آن ها رسیدگی خواهد شد .

او دلیل توقف روند توزیع را مشکلات فنی و دستور مقام های مرکزی عنوان کرد .

این در حال است که در اکثریت ولایت های دیگر ، روند توزیع پاسپورت متوقف است و متقاضیان از امارت اسلامی ، می خواهند که هر چی زودتر این روند از سر گرفته شود .