ریاست پاسپورت: کسانی که ویزه دیگر کشور ها را دارند بدون انتظار پاسپورت دریافت می کنند

ریاست عمومی پاسپورت با نشر خبرنامه ای گفته است کسانی که ویزه سایر کشور های را دارند می توانند بدون انتظار زیاد و تکمیل کردن پروسه آنلاین،پاسپورت خود را دریافت کنند.

این ریاست امروز دوشنبه،۳۱ ثور با نشر خبرنامه گفته است برای تمام شهروندان که ویزای دیگر کشور ها به جز پاکستان و ایران را داشته باشند اولویت داده می شود.

به گفته مسوولان ریاست ‌پاسپورت، «هدف ما این است که اطمینان حاصل کنیم تا کسانی که بیشترین نیاز را دارند، و اعتبار ویزه یا اقامه آنها به پایان نرسیده است، بتوانند بدون تاخیر پاسپورت خود را دریافت کنند.»

این درحالیست که پیش از این گرفتن پاسپورت برای عموم نوبت وار بود و باید چندین ماه صبر می کردید تا نوبت برسد.