ریاست معارف بدخشان: کارمندان بدون ریش اخراج می شوند

منابع محلی در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان اعلام کرده است که ریاست معارف این ولایت به تمام کارمندان اش دستور داده است تا ریش بگذارند و در نماز جماعت لنگی و یا کلاه بپوشند.
در فرمان کتبی که این ریاست به تمام نهاد های مربوطه ارسال کرده است آمده هرگاه کسی از این امر سرپیچی کند اخراج خواهد شد.
در مکتوب تذکر داده شده بعد از عید سعید فطر ریش تمام کارمندان تفتیش خواهد شد.