ریاست پاسپورت ولایت کندز در یک ماه ۲۰ میلیون افغانی عواید داشته است

مسوولان محلی در ولایت کندز می‌گوید در یک ماه گذشته این‌ریاست  ۲۰ میلیون افغانی عواید داشته است.

مدیر پاسپورت این‌ریاست گفته است در یک ماه گذشته بیشتر از چهار هزار پاسپورت در‌این ولایت توزیع گردیده است.

به گفته ای مدیر پاسپورت دولت افغانستان می تواند در آمد خوبی داشته باشد .

این در حالیست که روند توزیع پاسپورت در بعضی از ولایت های کشور با چالش مواجه شده است و شهر کابل هنوز پس از توقف دوباره روند توزیع پاسپورت را آغاز نکرده است.